Impressum

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Haldas (Berlin, Germany)

Kontakt:

E-Mail: office@imagesower.com

Copyright ©

Zawartość strony podlega ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek użycie zdjęć, tekstów lub grafik w całości lub części, w formie drukowanej bądź elektronicznej, wymaga pisemnej zgody Katarzyny Haldas.